Het Orgel

HET ORGEL

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het orgel in de Sint-Martinuskerk van Tessenderlo.

De huidige gotische Sint-Martinuskerk van Tessenderlo is de opvolgster van de oorspronkelijke romaanse kerk van circa 1135. Het actuele gebouw werd in verschillende fasen opgetrokken. Het oudste deel is het koor uit 1379. De middenbeuk dateert uit 1452, de westertoren uit 1478. Van 1844 tot 1853 werden het vroegere transept en de zijbeuken vernieuwd in neo-gotische stijl, onder leiding van architect Léon Jaminé uit Hasselt. Midden- en zijbeuken werden toen gevat onder één dak. Tenslotte werd in 1903 de bouw van het portaal en de sacristieën voltooid, onder leiding van architect Hyacinth uit Stevoort.


Het is niet bekend sinds wanneer de kerk van Tessenderlo voor het eerst over een pijporgel beschikte. Naar analogie met andere grote kerken in het prinsbisdom Luik, was dit vermoedelijk al het geval vanaf het begin van de 14e eeuw, maar vermits er nauwelijks archivalia uit die periode over de kerk van Tessender beschikbaar zijn, ontbreekt het ons aan bewijsmateriaal om dit te staven.

Pas in 1520 zijn er bewijzen dat er een nieuw orgel werd vervaardigd voor de kerk van Tessenderlo door meester Jan van Lier, alias Liere, Verrijt, De Smet uit Lier. Er werd een contract gesloten met deze orgelmaker in de abdij van Averbode, die patronaatsrecht sinds 1135 bekwam...

DOSSIER

RESTAURATIE

U kan het gehele dossier via deze link raadplegen:

DISPOSITIE

ORGEL


Organ Penceler 1721/Smet 1839:

I+II, P+I, P+II

Mechanical action, draw-stop mechanical action

A3 = 415 Hz ; Temperament De Vos-Thomas


bron: 

http://www.orgues-thomas.com/2017/en-242-tessenderlo-sint-martinuskerk.html